HUDUMA ZA MANA

Lengo kuu la Huduma hii ni kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa watu wote.

Fahamu zaidi...
 
 


    Vipindi vya Redio

Ili kulileta Neno la Mungu karibu na wewe zaidi, Huduma ya Mana inaandaa na kurusha baadhi ya mafundisho ya Neno la Mungu kwa njia ya redio kadhaa hapa nchini Tanzania.

Ili kufahamu zaidi redio hizo na siku na saa ya vipindi vyetu, bonyeza hapa.

   

 

BARUA YA MWEZI APRILI 2016.

 Bwana Yesu asifiwe sana!

Pamoja na kwamba tumesheherekea kumbukumbu ya siku ya Pasaka mwezi uliopita, tunaamini bado unaweza kupokea salamu zetu za Pasaka, tunazokuletea kwa njia ya barua hii.

          Tunakuhimiza utumie mwezii huu, kuimarisha imani yako juu ya msalaba wa Yesu na juu ya Damu ya Yesu! Kila kimoja kina umuhimu wake. Ni muhimu uimarishe Imani yako katika vyote viwili. Kwa mfano: Kuna maeneo 7 ambayo Yesu alimwaga damu yake, kila eneo likiwa na faida kwa mwanadamu!

         Eneo la 1: ni akiwa katika bustani ya Getsemane “matone ya damu” yalipomdondoka (Luka 22:44) – Ili kwa damu ya Yesu, tuweze kuwa na ushindi dhidi ya maamuzi ya nafsi, yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu ndani yetu.

 Eneo la 2: ni alipovikwa “taji ya miiba” kichwani (Mathayo 27:29) – Ili kutupa ushindi katika damu ya Yesu, dhidi ya laana ya kutofanikiwa kiuchumi ya Mwanzo 3:18.

 Eneo la 3: ni wakati alipopigwa “mijeledi” (Mathayo 27:26) – ili katika damu ya Yesu tupate ushindi dhidi ya magonjwa (1Petro 2:24).

Eneo la 4: ni wakati alipopigiliwa misumari katika mikono yake, ili katika damu ya Yesu, tuwe na uhalali wa kutumia mikono yetu kuponya wagonjwa (Marko 16:18), na baraka zipatikane katika kazi tunazozifanya (Kumbukumbu ya Torati 28:8).

         Eneo la 5: ni wakati alipopigiliwa misumari kwenye viganja vya miguu yake, ili katika damu ya Yesu,tuweze kuenenda kwa imani (2 Wakorintho 5:7) – huku hatua zetu zikiwa zinaongozwa na Yeye (Zaburi 37: 23,24).

         Eneo la 6: ni wakati alipopigwa mkuki ubavuni (Yohana 19:34), ili katika damu ya Yesu, aweze kurudisha tena ndani ya mioyo yetu, au roho zetu, uwezo wa kumzalia Mungu matunda katika maisha yetu; maana “damu na maji” kumwagika kwa pamoja ni ishara ya kuzaliwa kitu!


                                                                            Endelea Kusoma  >>>    

 
Mitandao ya Kijamii
 
 
     

 

 

 

 

 

 

Ibariki Israeli Pamoja Nasi

Habari za Huduma

Mafundisho ya neno la Mungu

 
Sasa unaweza kutembelea taifa la Israeli kwa mafunzo ya kiroho pamoja nasi mara nne kwa mwaka. Kufahamu zaidi kuhusu huduma ya Israeli,
Bonyeza Hapa.
Karibu ufuatilie habari ,matukio na mabadiliko mbalimbali  yanayohusu huduma ya MANA pamoja na watendajikazi katika huduma.
Bonyeza Hapa kwa maelezo zaidi
Karibu ujisomee mafundisho ya Neno la Mungu katika tovuti hii sasa.
Bonyeza hapa
 
 
 
|Home|  |Kuhusu MANA |    |Nunua|      |Mafundisho|     |Maombi|     |Ratiba|   |Shuhuda|   |Barua Za Mwezi|   |Israel|

Haki zote zimehifadhiwa © Huduma Ya MANA TANZANIA.