HUDUMA ZA MANA

Lengo kuu la Huduma hii ni kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa watu wote.

Fahamu zaidi...
 
 


    Vipindi vya Redio

Ili kulileta Neno la Mungu karibu na wewe zaidi, Huduma ya Mana inaandaa na kurusha baadhi ya mafundisho ya Neno la Mungu kwa njia ya redio kadhaa hapa nchini Tanzania.

Ili kufahamu zaidi redio hizo na siku na saa ya vipindi vyetu, bonyeza hapa.

   

 

BARUA YA MWEZI FEBRUARI 2016.

 Bwana Yesu asifiwe milele!

       Unaendeleaje? Je katika mwezi wako huu wa kwanza wa mwaka huu wa 2016, umeweza kumzalia Mungu matunda aliyokuwa anayataka toka kwako?

       Je, unajua ya kuwa kuna uhusiano kati ya kiwango cha kujibiwa maombi yako, na kile kiwango chako cha kumzalia Mungu matunda yanayodumu?

              Biblia inasema hivi:

       “Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi; nami nikawaweka mwende mkazae matunda; na matunda yenu yapate kukaa; ili kwamba lolote mmwombalo Baba kwa jina langu awapeni” (Yohana 15:16)

        Unapoyasoma maneno haya ya Bwana Yesu kwa kuyalinganisha na kiwango cha kujibiwa maombi yako – unaona nini ndani yake? Je! unahisi Yesu akisema na wewe binafsi?

        Hebu yasome maneno hayo kama vile Yesu anasema na wewe binafsi. Hayo maneno yatasomeka hivi:

       “Si wewe uliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyekuchagua wewe; nami nikakuweka uende ukazae matunda; na matunda yako yapate kukaa; ili kwamba lo lote umwombalo Baba kwa jina langu akupe”.

                      Unayaona sasa maneno hayo yanavyosema na wewe?
        Sababu mojawapo inayokufanya uwe hai wakati huu ni kwa kuwa Mungu amekuchagua uwepo ili umzalie matunda yanayodumu! Na katika kumzalia matunda huko aweze kupata sababu ya kujibu lolote utakalomwomba katika jina la Yesu.

       Si tu suala la kuzaa matunda, bali kuzaa matunda yanayokaa, au matunda yanayoweka ‘alama’ isiyofutika!

       Kwa lugha iliyo nyepesi tunaweza kusema ya kuwa Mungu katika kukuwezesha wewe kuishi – siyo kwamba anataka uishi kwa sababu ya kuishi; bali uishi kwa ajili ya kumzalia matunda yanayodumu!

                                                                                                    Endelea  >>>

 
Mitandao ya Kijamii
 
 
     

 

 

 

 

 

 

Ibariki Israeli Pamoja Nasi

Habari za Huduma

Mafundisho ya neno la Mungu

 
Sasa unaweza kutembelea taifa la Israeli kwa mafunzo ya kiroho pamoja nasi mara nne kwa mwaka. Kufahamu zaidi kuhusu huduma ya Israeli,
Bonyeza Hapa.
Karibu ufuatilie habari ,matukio na mabadiliko mbalimbali  yanayohusu huduma ya MANA pamoja na watendajikazi katika huduma.
Bonyeza Hapa kwa maelezo zaidi
Karibu ujisomee mafundisho ya Neno la Mungu katika tovuti hii sasa.
Bonyeza hapa
 
 
 
|Home|  |Kuhusu MANA |    |Nunua|      |Mafundisho|     |Maombi|     |Ratiba|   |Shuhuda|   |Barua Za Mwezi|   |Israel|

Haki zote zimehifadhiwa © Huduma Ya MANA TANZANIA.