HUDUMA ZA MANA

Lengo kuu la Huduma hii ni kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa watu wote.

Fahamu zaidi...
 
 


    Vipindi vya Redio

Ili kulileta Neno la Mungu karibu na wewe zaidi, Huduma ya Mana inaandaa na kurusha baadhi ya mafundisho ya Neno la Mungu kwa njia ya redio kadhaa hapa nchini Tanzania.

Ili kufahamu zaidi redio hizo na siku na saa ya vipindi vyetu, bonyeza hapa.

   


BARUA YA MWEZI JUNE 2016

 Bwana Yesu asifiwe sana !

Tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo! Tunakuandikia barua hii, tukiwa hapa mjini Morogoro tukijiandaa kuanza semina leo ya siku sita!

          Tunamwamini Mungu kuwa pamoja nasi katika semina hii, huku akijidhihirisha kwa kila mtu atakayekuwepo kwa kadri apendavyo – katika Roho Mtakatifu!

          Kabla hatujaja hapa Morogoro, tulikuwa na semina mjini Dodoma kwa semina ya siku nane (29 mei hadi 5 juni 2016). Na siku ya alhamisi tar 2 juni 2016, tuliwahudumia wabunge na wafanyakazi wa bunge walioweza kufika kwenye “Chapel” iliyopo kwenye eneo la bunge mjini Dodoma.

          Tunamshukuru Mungu sana kwa matendo makuu tuliyoyaona Mungu akiyafanya tulipokuwa Dodoma – na kwa kibali alichotupa katika mioyo ya maelfu ya watu waliokuwa wanahudhuria semina yetu kila siku.

Jukumu tunalokupa kwa mwezi huu.

Nataka liingie hili ndani ya moyo wako ya kuwa Mungu anapenda ufanikiwe, na anapenda na Yeye ashiriki katika kufanikiwa kwako huko; lakini kutumia mpango wake, alionao kwa ajili yako!

          Mtazamo huu na msimamo huu wa Mungu, tunauona tunaposoma mstari wa Yeremia 29:11 usemao: “Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho”.

          Zipo aina nyingi za mawazo ya Mungu, zinazounda mipango aliyonayo kwa ajili yako, ili uweze kufanikiwa. Tuangalie aina ya 1 ya wazo mojawapo la Mungu, alilolikusudia kuliweka moyoni mwako, ili liweze kukujulisha na kukuongoza katika mpango wake, utakaofanikisha maisha yako.

               Wazo hilo ni hili: “Ombea kwa Bwana mji unaohusika na maisha yako!”

         Wazo hili linatokana na agizo la Mungu kwa wana wa Israeli alipowaambia ya kwamba: “Kautakieni amani mji ule, ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana; kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani” (Yeremia 29:7).


                                                                          Endelea kusoma >>>  

 
Mitandao ya Kijamii
 
 
     

 

 

 

 

 

 

Ibariki Israeli Pamoja Nasi

Habari za Huduma

Mafundisho ya neno la Mungu

 
Sasa unaweza kutembelea taifa la Israeli kwa mafunzo ya kiroho pamoja nasi mara nne kwa mwaka. Kufahamu zaidi kuhusu huduma ya Israeli,
Bonyeza Hapa.
Karibu ufuatilie habari ,matukio na mabadiliko mbalimbali  yanayohusu huduma ya MANA pamoja na watendajikazi katika huduma.
Bonyeza Hapa kwa maelezo zaidi
Karibu ujisomee mafundisho ya Neno la Mungu katika tovuti hii sasa.
Bonyeza hapa
 
 
 
|Home|  |Kuhusu MANA |    |Nunua|      |Mafundisho|     |Maombi|     |Ratiba|   |Shuhuda|   |Barua Za Mwezi|   |Israel|

Haki zote zimehifadhiwa © Huduma Ya MANA TANZANIA.